Home > ADV CHUTE SYSTEM > ADV CHUTE SYSTEM COMPATIBILITY > Hustler

Hustler 52", 60", 66" & 72"

ACS Model: ACS6000U

Hustler Fasttrak 54", Sport 48" & 54"

ACS Model: ACS6000UBLS*

*Specify year and model when ordering

Hustler Mini Z & Fasttrak 52"

ACS Model: ACS6000US

Hustler Walk Behind 48" & Sport 42"

ACS Model: ACS6000UBS

Hustler XR-7, X1, VX4

ACS Model: ACS6000ULS